شرکت مهندسی ستاره دنیای فردا

شبکه، نرم افزار (مشاوره، اجرا، تامین قطعات)

رک دکوراتیور بی صدا 75113 - 17U

تولید کننده: 
مشخصه ها: 
مشخصه های رک
ظرفیت-
عرض750mm
عمق1130mm
ارتفاع17u
رنگ
جدول مشخصات گونه ها: 
شماره مدل رکتوضیحات
ST-SP-17U7511-M-BLرک ایستاده ۷ یونیت ۱۹ اینج750x1130x1000