شرکت مهندسی ستاره دنیای فردا

شبکه، نرم افزار (مشاوره، اجرا، تامین قطعات)

پاور ماژول استارتک

مشخصات کلی پاور ماژول ها

 • طراحی ماژولار
 • تنوع در خروجی ها، دوشاخه ها و کابل.
 • گزینه های جانبی متنوع.
 • ماژول های استارتک به کمک طراحی قاب های 1U، فضای اضافی در رک اشغال نمی کنند.
 • طول ماژول ها بین 1U تا 47U متناوب می باشند.

ویژگی ها

 • تعداد خروجی ها از ۳ تا ۴۲ عدد.
 • قاب آلومینیومی
 • انواع خروجی : Schuko, NF C 61-314, IEC 320 C13, IEC 320 C19, BS1363
 • انواع دوشاخه : Euro, IEC 320 C14, IEC320 C20 ,BS1363, IEC309

گزینه ها

 • کلید خاموش و روشن، قطع کننده مدار، کلید حرارتی، جریان سنج، محافظ نوسان، صافی خط
 • انواع کابل : 3×1 mm², 3×1,5 mm², 3×2,5 mm², 3×4 mm², 3×6 mm², 5×2,5 mm², 5×4 mm², 5×6 mm²