شرکت مهندسی ستاره دنیای فردا

شبکه، نرم افزار (مشاوره، اجرا، تامین قطعات)

تعرفه نصب و راه اندازی فیبر نوری

تعرفه های زیر مخصوص شهر تهران بوده و جهت شهرستان ها حداقل ۳۵٪ افزایش خواهند داشت (برای شهرستان های که دارای شرایط سخت آب و هوایی میباشند، تعرفه ها 45٪ افزایش خواهند داشت).

شرح خدمات واحد بهای واحد
كابل كشي فيبر نوري
متر 300,000
نصب پچ پنل فيبر نوري
عدد 1,700,000
فيوژن فيبر نوري در تهران
Core 1,450,000
فيوژن فيبر نوري در شهرستان
Core تماس 
ايجاد Handhole
عدد ( بازديد از محل )
ايجاد Manhole
عدد ( بازديد از محل )
حفر كانال و بستر سازي جهت فيبر
متر ( بازديد از محل )
نصب Closure در شهرستان
عدد تماس
نصب Closure در تهران
عدد تماس
تست OTDR در تهران Core تماس
تست OTDR در شهرستان Core تماس

* اجرای پروژه و خدمات در کلیه شهرستانها بدون احتساب هزینه های ایاب وذهاب، پذیرایی و اسکان بوده و پس از مشخص شدن محل پروژه قیمت نهایی مشخص و اعلام خواهد گردید.