شرکت مهندسی ستاره دنیای فردا

شبکه، نرم افزار (مشاوره، اجرا، تامین قطعات)

تعرفه نصب و راه اندازی فیبر نوری

تعرفه های زیر مخصوص شهر تهران بوده و جهت شهرستان ها حداقل ۲۵٪ افزایش خواهند داشت (برای شهرستان های که دارای شرایط سخت آب و هوایی میباشند، تعرفه ها ۳۵٪ افزایش خواهند داشت).

شرح خدمات واحد بهای واحد
كابل كشي فيبر نوري
متر 60.000
نصب پچ پانل فيبر نوري
عدد 250,000
فيوژن فيبر نوري در تهران
Core 350,000
فيوژن فيبر نوري در شهر ستان
Core تماس
ايجاد Hand hole
عدد ( بازديد از محل )
ايجاد Man hole
عدد ( بازديد از محل )
حفر كانال و بستر سازي جهت فيبر
عدد ( بازديد از محل )
نصب Closure در شهر ستان
عدد تماس
نصب Closure در تهران
عدد 1.800.000
تست OTDR در تهران Core تماس
تست OTDR در شهرستان Core تماس